vrijdag, 17. augustus 2007 - 11:55

In dienst van Michiel de Ruyter

Goes

In de hal van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes is t/m 15 september een expositie over de maritieme geschiedenis van Goes met het accent op de zeventiende eeuw.In het nationale herdenkingsjaar van Michiel de Ruyter rijst de vraag hoe maritiem Goes er uitzag in de zeventiende eeuw.

Zijn er sporen van de grote zeeheld te vinden? Twee dunne lijntjes zijn in het gemeentearchief gevonden:

De Goesenaar Marinus Anthonissen Brune diende rond 1666-1667 op de Zeven Provinciën van admiraal-generaal Michiel de Ruyter. We weten dit door een document waarin Brune aan Boudewijn de Witte opdracht geeft om zijn salaris bij de Admiraliteit van Rotterdam op te vragen.
Schilderij ‘Sneuvelen Michiel de Ruyter’

De kunstschilder Adriaan Wulffaert (geboren Goes 1804 – overleden Gent 1873) maakte romantische en dramatische schilderijen. Zijn "Sneuvelen van den admiraal De Ruyter in 1676" uit de eerste helft van de negentiende eeuw werd aangekocht door koning Willem II. Later schonk de vorst het schilderij aan het Instituut van Marine te Medemblik. Getoond wordt een afbeelding van het schilderij.

De expositie schetst de geschiedenis van de scheepvaart in Goes vanaf de Middeleeuwen, toen Goes een van de belangrijkste zoutsteden van Nederland was, tot in de Gouden Eeuw.

Opvallend is het bestaan van de Noordsche Compagnie, opgericht in 1650 te Goes. De maatschappij voer naar Scandinavië om voornamelijk hout te halen en had twee schepen: de ‘Hoope’ en de ‘Goes’. Van deze compagnie is naderhand niet veel meer vernomen. In de traditie een huis te vernoemen naar een land waarmee men handel dreef is tegenwoordig nog het huis ‘Noorweghe’ te vinden aan de Beestenmarkt.

De expositie is tijdens kantooruren en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur te bezichtigen.
Provincie:
Tag(s):