zondag, 29. april 2007 - 13:40

In vogelvlucht is thema voor week van de zee

Texel

Tijdens de Week van de Zee, van 19 tot en met 27 mei is het thema 'In Vogelvlucht'.

De zee en het kustgebied vormen een belangrijk leefgebied voor veel verschillende soorten vogels. Sommige vogels leven er het hele jaar door, terwijl trekvogels een groot deel van het jaar elders doorbrengen.

Het Nederlandse kustgebied is een belangrijk tussenstation om bij te tanken tijdens de lange vluchten tussen de overwinteringsgebieden in West Afrika en de Arctische broedgebieden van Noord Canada tot Siberië. Onze Waddenzee, kust en Zeeuwse wateren zijn een onmisbare schakel. Vogels komen hier eten en uitrusten.

Dankzij de schelpdieren, kwelders, vissen, mosselbanken, enorme hoeveelheden bodemdieren en rust, is Nederland hèt internationale trekvogelrestaurant.
Provincie:
Tag(s):