vrijdag, 16. november 2007 - 19:22

Inburgeren; 'een ander woord voor meedoen’

Breda

Op vrijdag 16 november heeft wethouder Henk Snier tijdens een bijeenkomst over inburgeren in Sociaal Cultureel Centrum ‘de Koe’ in Princenhage, het startsein gegeven voor de publiekscampagne:
‘inburgeren, een ander woord voor meedoen’. Aanleiding voor de bijeenkomst is de ambitie van de Gemeente Breda om de participatie van migranten te verhogen. Of, zoals wethouder Snier het tijdens de bijeenkomst verwoordde: ‘Inburgeren is een eerste belangrijke stap op weg naar participatie.’

Meedoen is een belangrijk sleutelwoord bij participatie. Kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ambitie om het meedoen van circa 3000 allochtone Bredanaars aan alles wat de stad te bieden heeft meer bereikbaar te maken. Door verschillende organisaties, professionals en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen, worden bruggen gebouwd om het inburgeren en dus de participatie te bevorderen.

In het Deltaplan Inburgering presenteert het kabinet maatregelen voor de kwaliteitsverbetering van inburgering in Nederland. Het Deltaplan bouwt verder op het nieuwe inburgeringsstelsel, dat op 1 januari 2007 in werking is getreden. Een belangrijke doelstelling van het Deltaplan Inburgering is het verbeteren van de kwaliteit van de inburgering.

Met de nieuwe wet als uitgangspunt, richten zowel het kabinet als het college zich de komende periode op een wisselwerking tussen inburgering en participatie. Dit leidt tot een versterkte inzet op duale inburgeringsprogramma’s, die inburgeren koppelen aan bijvoorbeeld onderwijs, werk of maatschappelijke participatie.
Provincie:
Tag(s):