donderdag, 9. augustus 2007 - 14:34

Inflatie daalt, huurstijging historisch laag

De inflatie is in juli 2007 gedaald naar 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in juni. Toen lagen de consumentenprijzen gemiddeld 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De daling van de inflatie komt vooral door lagere energieprijzen en door de beperkte huurverhoging. Dit blijkt donderdag uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode is gedaald naar 1,4 procent in juli . Dit is een daling van 0,4 procentpunt ten opzichte van juni.

Huurstijging historisch laag
De woninghuren zijn in juli met gemiddeld 1,4 procent gestegen. Zo’n geringe huurstijging is sinds 1959 niet meer voorgekomen. In juli 2006 was de huurstijging nog gemiddeld 2,7 procent. Voor het overgrote deel van de huurwoningen is dit jaar door de minister van VROM een maximale huurstijging van 1,1 procent toegestaan. Voor een klein deel zijn hogere stijgingen mogelijk, waardoor het gemiddelde boven 1,1 procent uitkomt. De veel lagere huurstijging dan vorig jaar heeft een neerwaarts effect op het inflatiecijfer van 0,2 procentpunt.

Daling gasprijs sterkste in jaren
De prijzen van gas en elektriciteit zijn in juli gedaald. Vooral de prijs van gas daalde sterk. De gastarieven voor de consument gingen deze maand gemiddeld 5,6 procent naar beneden ten opzichte van juni. Een zo sterke daling is sinds januari 1993 niet meer voorgekomen. De lagere prijs van gas en elektriciteit heeft een neerwaarts effect van een kwart procentpunt op de inflatie.
Categorie:
Tag(s):