woensdag, 12. september 2007 - 9:42

Informatieavond kruispunt Sint Anna

Terneuzen

Eind 2006 is het kruispunt St. Anna in Terneuzen als proef voor al het verkeer opengesteld. De gemeente Terneuzen heeft hier verschillende verkeersproeven uitgevoerd. Zo zijn er intensiteitsmetingen en een kentekenonderzoek uitgevoerd om te bepalen of en zo ja hoe de verkeersstromen zijn veranderd.

De proefperiode is ten einde en de resultaten zijn vergeleken met de meetgegevens van juni 2006 om een objectief beeld te krijgen van de wijzigingen in met name de verkeersstromen. Om inzicht te geven in deze resultaten nodigt de gemeente Terneuzen de buurtbewoners en belangstellenden van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op maandag 17 september, om 19.30 uur in het ROC gebouw aan de Vlietstraat 11a in Terneuzen.

Wethouder J.M. van Schaik en verkeersdeskundige dhr. J. d’Haens zullen iedereen deze avond informeren over de gedane onderzoeken en het verdere vervolg ‘openstelling St. Anna’ bespreken.
Provincie:
Tag(s):