woensdag, 12. september 2007 - 11:09

Informatieavond N 209 (Nieuwe) Hoefweg

De provincie Zuid-Holland houdt een informatieavond over uitvoeringswerkzaamheden aan de N 209 (Nieuwe) Hoefweg. De informatieavond vindt plaats op donderdag 27 september 2007 tussen 19:00 en 21:00 uur in kantine-restaurant Fleur Inn van FloraHolland, Klappolder 130 te Bleiswijk.

De informatieavond heeft het karakter van een inloopavond. Er wordt uitgelegd waar de uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden en wat zij precies inhouden. Bezoekers hebben alle gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van de provincie, Rijkswaterstaat en andere partijen.

Start:

De aanleg van de reconstructie N 209 (Nieuwe) Hoefweg is van start gegaan. Op 16 juli 2007 heeft de provincie Zuid-Holland opdracht verstrekt aan de combinatie BAM Infra om de werkzaamheden uit te voeren. Inmiddels is men gestart met de eerste voorbereidende grondwerkzaamheden, zoals het afgraven van grond en het dempen van sloten. Hierna wordt zand aangebracht als voorbelasting. Het werk wordt in het derde kwartaal van 2009 opgeleverd. Directe hinder voor weggebruikers en omwonenden is pas te verwachten in 2008 en 2009.


Project N 209 (Nieuwe) Hoefweg

Het gedeelte van de N 209 tussen de veilingen/Anjerweg in Bleiswijk en de Vinexlocatie Oosterheem, wordt ook wel (Nieuwe) Hoefweg genoemd. Om te zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, verbreedt de provincie Zuid-Holland de (Nieuwe) Hoefweg. Zowel ten noorden als ten zuiden van de rijksweg A12 wordt de weg verbreed in westelijke richting. De huidige 2x1-strooks rijbaan wordt hiermee een 2x2-strooks weg.

Een nieuwe aansluiting op de A12 en een ongelijkvloerse spoorwegovergang met de A12 verkleint de kans op file en vergroot de verkeersveiligheid. Meer informatie hierover is te lezen op de website over de N209.
Provincie:
Tag(s):