zaterdag, 18. augustus 2007 - 10:11

Informatieavond Vliegbasis Soesterberg

Soesterberg

Ter voorbereiding op het ruimtelijk plan voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen periode een aantal deelonderzoeken uitgevoerd. Zo is er een natuurvisie opgesteld en is er onderzoek gedaan naar de markt voor wonen,werken en recreatie, de transformatiemogelijkheden van Soesterberg Noord, subsidiemogelijkheden en cuurhistorie en archeologie. De deelonderzoeken zijn gereed en worden op 5 september toegelicht aan iedereen die hierin geïnteresseerd is. De informatieavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Vredekerk, Generaal Winkelmanstraat 101 in Soesterberg.

De avond bestaat uit een algemene presentatie over het proces rond de planvorming en de uitkomsten van de onderzoeken. Na afloop van dit plenaire gedeelte kunt u tijdens een informatiemarkt meer achtergronden over de verschillende onderzoeken krijgen bij diverse kraampjes. De verantwoordelijke portefeuillehouders, de heer T. Middelkoop (wethouder Soest), de heer C.M.W. Berkhout (wethouder Zeist) en de heer R.W. Krol (gedeputeerde provincie Utrecht) zijn ook aanwezig tijdens deze avond.
Provincie:
Tag(s):