woensdag, 3. oktober 2007 - 22:01

Informatiecentrum voor nieuw woonwijk

Emmen

Delftlanden, de nieuwste woonwijk van Emmen, krijgt een eigen informatiecentrum. In dit gebouw kunnen bewoners, toekomstige bewoners, woningzoekenden en andere geïnteresseerden informatie over de wijk krijgen. Daarnaast gaat het gebouw o.a. dienst doen als ontmoetingsruimte voor nieuwe bewoners van Delftlanden.

Het gebouw wordt ontwikkeld en geexploiteerd door woningstichting Wooncom. Het streven is om begin 2008 te beginnen met de bouw van het semi-permanente gebouw in het centrum van Delftlanden. Het centrum zal zolang Delftlanden in ontwikkeling is, dienst doen. Naar verwachting is dit minimaal 10 jaar.

Naast de informatieverstrekkende functie, biedt het informatiecentrum een belangrijke bijdrage aan de marketingstrategie voor Delftlanden. Het informatiecentrum vormt een soort podium, waar marktpartijen zich kunnen presenteren en kan tevens dienst doen als ontmoetingsruimte voor nieuwe bewoners van Delftlanden. Tenslotte zal in of bij het infocentrum het projectbureau worden gevestigd, met verschillende werkruimtes en vergaderfaciliteiten.

De stichting Wooncom gaat het gebouw ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Dat sluit goed aan bij de rol die Wooncom gaat vervullen bij de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie die in hetzelfde gebied wordt gebouwd. De gemeente huurt vervolgens het gebouw van Wooncom voor een termijn van minimaal 10 jaar.

De totale kosten van het informatiecentrum worden geraamd op € 110.000 per jaar, gedurende de exploitatietermijn van 10 jaar. Dat is inclusief de extra personele inzet. De kosten worden gedekt uit de grondexploitatie van Delftlanden.
Provincie:
Tag(s):