woensdag, 1. augustus 2007 - 12:48

Ingebruikname nieuwe gator voor het strand

Veere

Op vrijdag 3 augustus zal wethouder Jaap Melse, de nieuwe gator van de Stichting Strandexploitatie Walcheren (SSW) in gebruik nemen. Dat gebeurt bij de strandovergang Kaapduinseweg in Dishoek. Een gator is een open voertuigje waarmee gehandicapten en personen die slecht ter been zijn of gezondheidsproblemen hebben (bijv. astma- en hartpatiënten) over de duinovergang Kaapduin naar het strand van Dishoek worden gebracht en weer terug naar de landkant.

De oude gator was versleten. In eerste instantie wilde de SSW de gator uit een oogpunt van bedrijfsvoering en kostenbesparingen niet vervangen. De vervoersservice behoort in principe niet tot haar taken maar is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde voorziening.

Het toegankelijk en bereikbaar houden en maken van het strand voor gehandicapten is in overeenstemming met het gemeentelijke toeristisch- en gehandicaptenbeleid.

De nieuwe gator kost € 15.000. Inmiddels hebben de Lionsclub Vlissingen en het Coöperatiefonds van de Rabobank Walcheren en Noord-Beveland een bijdrage van resp. € 2.500 en € 4.000 verleend. Daarnaast draagt de provincie € 4.000 bij en de gemeente € 4.250.

De exploitatiekosten van de vervoersvoorziening neemt de SSW voor haar rekening.
Provincie:
Tag(s):