vrijdag, 2. november 2007 - 19:28

'Innovatieve warmte-koude-opslag groot succes'

Tilburg

Steeds meer Tilburgse gebouwen krijgen verwarming uit nieuwe energiebronnen. Met name de innovatieve techniek van warmte-koude-opslag wordt op veel plaatsen toegepast. Aan grote projecten worden energie-eisen gesteld en woningbouwverenigingen zijn steeds actiever in het energiezuinig maken van hun woningen. Dit blijkt uit de ‘Voortgangsrapportage Klimaatbeleid’ die het college deze week vaststelde. “Duurzame energie en energiebesparing winnen steeds meer terrein in Tilburg. Ondernemers en ontwikkelaars zien kansen in innovatieve vormen van energieopwekking en bouwen�, aldus wethouder Moorman van milieu.

“Ook inwoners geven steeds vaker te kennen dat ze energiezuinige woningen willen, bijvoorbeeld in de reconstructiewijk Groeseind/Hoefstraat. Die bewoners hebben een vooruitziende blik. Volgens sommige prognoses kost energie over een aantal jaren meer dan de huur of de hypotheek.�

Warmte-koude-opslag Tilburg voert al jaren een actief energiebeleid. In de stad worden de laatste tijd steeds meer projecten en activiteiten uitgevoerd om energie te besparen of energie op niettraditionele wijze op te wekken. Bij veel bouwprojecten wordt de zogenaamde warmtekoude- opslagtechniek toegepast. Een techniek die al succesvol wordt toegepast bij onder andere het Fontys Kunstcluster.
In de zomer wordt grondwater opgepompt en gebruikt om gebouwen te koelen. Tegelijkertijd wordt het water via de opslag verwarmd door de buitentemperatuur. Dit water wordt in de bodem opgeslagen en ’s winters gebruikt om via een zogenaamde warmtepomp hetzelfde gebouw te verwarmen. De pomp gebruikt alleen elektriciteit. Het hele systeem zorgt voor veel minder CO2-uitstoot en gebruikt nauwelijks fossiele energie. Als voor de elektriciteit "groene stroom" wordt gebruikt, is er zelfs helemaal geen CO2-uitstoot. De gemeente Tilburg koopt 100% groene stroom in.

Door het stellen van voorwaarden en het toepassen van systemen als de warmte-koudeopslag krijgt duurzaam bouwen een extra concrete invulling. Uiteindelijk streeft Tilburg ernaar om een CO2-neutrale stad te worden. Uit de rapportage blijkt dat klimaat en energie steeds meer belangstelling krijgt en op verschillende maatschappelijke terreinen
raakvlakken heeft, zoals sport en recreatie, gezondheid, onderwijs. Ook het bedrijfsleven pakt de aanpak van energie steeds meer op. Samen met ondernemers en organisaties uit Tilburg wordt in 2008 een klimaatprogramma opgesteld. Daarnaast is er een aantal nieuwe
initiatieven gepland die mogelijk worden door het geld voor de duurzaamheidsimpuls. Hierover neemt de raad tijdens de Begrotingsbehandeling volgende week een beslissing.
Provincie:
Tag(s):