donderdag, 20. september 2007 - 8:24

Inspectie publiceert resultaten voortgezet onderwijs

Groningen

De Inspectie van het Onderwijs publiceert op internet een nieuwe editie van de resultaten van scholen in het voortgezet onderwijs. Voor het eerst geeft de inspectie hierbij een oordeel per afzonderlijke schoolsoort (vmbo, havo en vwo). Hierdoor ontstaat een beter inzicht bij scholen die meerdere richtingen aanbieden.

Uit de nieuwe 'opbrengstenoverzichten' is duidelijk af te lezen of een school met de resultaten van haar leerlingen onvoldoende, voldoende of excellent scoort. Scholen die leerlingen te sterk bevoordelen met een hoger cijfer voor het schoolexamen zijn voortaan ook zichtbaar.

Ouders en leerlingen kunnen de gegevens over scholen opzoeken op www.onderwijsinspectie.nl. Hier kunnen scholen ook hun commentaar geven op hun opbrengsten. Naast de opbrengstenoverzichten per school, publiceert de inspectie maandelijks op de website een lijst met zeer zwakke scholen in zowel basis- als voortgezet onderwijs.
Provincie:
Tag(s):