dinsdag, 27. november 2007 - 11:47

Inspectie VenW: binnenvaart moet zich beter aan regels houden

Amsterdam

De binnenvaart moet de naleving van wet- en regelgeving verbeteren. Dat stelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat op basis van de resultaten van een controleactie bij de Kreekraksluizen afgelopen zomer. Van de 37 gecontroleerde schepen, met in totaal 3040 containers aan boord, maakte bijna de helft een of meer overtredingen.

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen en afval waren de overtredingpercentages respectievelijk 24% en 11%. In 11% van de gevallen waren de ladingdocumenten aan boord niet in orde. Het niet hebben van de juiste ladingdocumenten kan in geval van calamiteiten het werk van hulpdiensten bemoeilijken. Ruim 20% van de schippers had niet alle containers aangemeld bij het Informatie- en Volgsysteem van Rijkswaterstaat. Er werden boetes uitgedeeld en schepen vastgelegd totdat de ladingdocumenten in orde waren.

Bij een vergelijkbare controleactie in 2006 was iets meer dan de helft van de gecontroleerde schepen in overtreding, waaruit blijkt dat de naleving nauwelijks verbeterd is. De inspectie blijft controles houden om naleving van regels te bevorderen. Ook neemt de inspectie begin 2008 deel aan een overleg met vertegenwoordigers van de gehele vervoersketen om afspraken te maken over de wijze waarop het nalevingpercentage in de binnenvaart structureel verbeterd kan worden.

De controle bij de Kreekraksluizen was een gezamenlijke actie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, het Korps Landelijke Politiediensten, de Zeehavenpolitie, de Douane en de Scheepvaartpolitie Antwerpen.
Provincie:
Tag(s):