donderdag, 30. augustus 2007 - 12:07

Instroom buitenlandse studenten neemt weer toe

Amsterdam

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft tot en met eind augustus in totaal ruim 6000 adviesverzoeken van buitenlandse studenten die dit studiejaar in Nederland willen studeren afgehandeld. In dezelfde maanden van 2006 werden bijna 5400 verzoeken afgehandeld en in 2004 en 2003 waren dat er ruim 4000.

De instroom van studenten via de verkorte visumprocedure studie naar Nederland neemt dus dit jaar, net als het voorgaande jaar, toe. Dit heeft het Ministerie van Justitie donderdag bekendgemaakt.

In de maanden juni tot en met augustus ontvangt het loket ‘studie verkort’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst traditioneel een groot aantal adviesverzoeken met betrekking tot afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv = inreisvisum) voor studenten.

Deze adviesverzoeken worden ingediend door onderwijsinstellingen die een convenant met de IND voor de verkorte procedure hebben afgesloten. Net als voor kennismigranten geldt voor studenten een streeftermijn van 2 weken voor de afhandeling van de mvv-aanvraag.

De IND heeft na een succesvol experiment besloten de aanvragen van studenten voor een verblijfsvergunning, zonder tussenkomst van de gemeente ontvangen. Sinds 1 augustus 2007 kunnen studenten, via de onderwijsinstellingen, rechtstreeks bij het studieloket van de IND hun aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen.

Het voordeel hiervan is dat de student dan alleen nog naar de gemeente moet voor het ophalen van zijn verblijfsdocument. Een ander voordeel is dat de tijd voor de afhandeling van de totale aanvraag aanzienlijk wordt verkort.
Provincie:
Tag(s):