zondag, 1. juli 2007 - 17:12

Investeringen Europese projecten in Flevoland naar recordhoogte

Lelystad

De verwachte investeringen in het kader van het Europees programma voor Flevoland zijn gestegen naar een recordhoogte. Met de tot eind 2006 goedgekeurde Europese projecten in Flevoland is een investeringsvolume gemoeid van 685 miljoen euro. Dat is bijna 40% hoger dan de 491 miljoen euro die in 2000 bij aanvang van het programma was voorzien. Dat blijkt uit het zojuist gepubliceerde jaarverslag 2006 van het Europees programma voor Flevoland. Dit programma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de provincie Flevoland.

De investeringen betreffen projecten die met hulp van Europees, provinciaal en rijks geld zijn en worden uitgevoerd door ondernemers, gemeenten en andere (semi-) overheids en particuliere organisaties in de periode 2000-2008.

De provincie Flevoland verwacht met dit Europees programma uiteindelijk ca. 13.000 banen te kunnen creëren, 2800 vacatures te kunnen vervullen door werklozen en 16.000 werkenden en werklozen aan scholingstrajecten te kunnen laten deelnemen. De provincie heeft in totaal voor 335 projecten een overeenkomst afgesloten, waarvan er 230 zijn afgerond. Eind 2006 waren 22 projectaanvragen nog in behandeling.

Tot nu toe heeft de provincie bijna 132 miljoen EU-bijdrage vastgelegd in projecten. Dat is 4% meer dan het beschikbare bedrag. Deze zogenaamde “overcommitering� is bewust beleid van de provincie omdat blijkt dat een aantal projecten om allerlei redenen niet doorgaat of minder investeren dan gepland, waardoor een deel van het Europees geld ongebruikt zou blijven. De provincie kan deze mogelijke overschrijding dekken uit een daarvoor gereserveerd budget. Van de ruim 25 miljoen provinciale cofinanciering is tot en met 2006 bijna 23 miljoen vastgelegd en voor een groot deel ook al betaald aan projecten.

Naast het EPD programma voor Flevoland zijn 48 projecten goedgekeurd in het kader van het Europese programma Leader+. Dit programma beoogt de sociale en economische leefkwaliteit van het platteland te verbeteren. Daarnaast heeft de provincie 3 projecten uitgevoerd in het kader van het Interregprogramma. Dit programma bevordert de samenwerking tussen Europese regio’s. Ten slotte zijn in het kader van het Innovatieve Acties programma 18 projecten met een redelijk groot financieel risico financieel ondersteund en succesvol afgerond.

Het volledig jaarverslag is in te zien op de website van de provincie Flevoland, onder het thema Europa.
Provincie:
Tag(s):