dinsdag, 28. augustus 2007 - 21:40

Invoering toeristenbelasting en woonforensen-belasting

Heusden

De gemeente Heusden heeft besloten per 1 januari 2008 (water)toeristenbelasting en woonforensenbelasting in te voeren. Deze belastingen worden opgelegd aan respectievelijk exploitanten van verblijfsaccomodaties en forensen die geen hoofdverblijf hebben in de gemeente maar wel een woning ter beschikking hebben. De (water)toeristenbelasting zal € 1,00 per overnachting bedragen en de woonforensenbelasting € 385,00 per woning per jaar.

De gemeente Heusden wil de komende jaren extra aandacht besteden aan recreatie en toerisme. Daarom heeft zij besloten (water)toeristenbelasting in te voeren. De gemeente voorziet in voorzieningen voor toeristen en recreanten die niet woonachtig zijn in de gemeente Heusden. Hiervoor ontvangt zij voor deze niet-inwoners geen vergoeding uit het Gemeentefonds. Een gemeente mag daarom (water)toeristenbelasting heffen.

De belasting wordt opgelegd aan diegene die een verblijfsaccomodatie exploiteren, zoals hotels, pensions, (boerderij-)campings, jachthavens en kamers die verhuurd worden aan toeristen. De belasting bedraagt € 1,00 per geregistreerde overnachting en wordt geheven na afloop van het belastingjaar.

De gemeente Heusden heeft tevens besloten om woonforensenbelasting te heffen van personen die geen hoofdverblijf in de gemeente hebben, maar wel op meer dan negentig dagen van het belastingjaar een gemeubileerde kamer tot hun beschikking hebben. De belasting wordt geheven om de voorzieningen waarvan deze forensen gebruik maken te financieren. Het tarief van deze belasting is vastgesteld op € 385,00 per woning per jaar.
Provincie:
Tag(s):