maandag, 30. juli 2007 - 10:10

Inwoners Amstelland en Meerlanden net zo gezond als rest van Nederland

Elke vier jaar wordt de gezondheid van inwoners in de regio Amstelland de Meerlanden onderzocht door de GGD. Begin juli zijn de onderzoeksresultaten voor de volwassen bevolking bekend gemaakt in het rapport ‘Hoe gezond is de regio? Gezondheidspeiling 2006’.

In de regio Amstelland en de Meerlanden is de gezondheid op veel punten vergelijkbaar met de landelijke cijfers. Overgewicht en alcoholgebruik zijn een probleem en het merendeel van de inwoners voldoet niet aan de landelijke norm voor gezond eten en bewegen.

De afgelopen vier jaar is er geen daling geweest in het percentage inwoners in de regio dat zichzelf ongezond vindt (11%) en het percentage inwoners met overgewicht (45%).

Positie punt is dat er in de regio minder wordt gerookt, in 1997 rookte 32% in 2006 is dit gedaald naar 23%. Echter onder laagopgeleiden wordt nog steeds meer gerookt dan onder hoogopgeleiden (respectievelijk 28% en 16%).

Ovallend is dat lager opgeleiden eerder aan extreem alcoholgebruik lijden dan bij hoogopgeleiden. Wel stappen deze laatsgenoemden vaker met alcohol op achter het stuur.

Bijna 3.000 inwoners tussen 18 en 75 jaar in het verzorgingsgebied van de GGD (Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) hebben het vragenformulier ingevuld. De vragenlijst ging in op diverse aspecten van de eigen gezondheid, het wel of niet hebben van een ziekte, levensstijl (o.a. sporten, roken en alcoholgebruik), sociale contacten en de veiligheid van de woonomgeving.

Het rapport ‘Hoe gezond is de regio? Gezondheidspeiling 2006’ levert een schat aan informatie op voor zowel de gemeenten als voor andere instanties die zich inzetten voor een optimale gezondheid in de regio. De GGD zal de onderzoekgegevens verspreiden onder hen die er beroepshalve belang bij hebben
Provincie:
Tag(s):