zaterdag, 17. februari 2007 - 21:55

Inwoners De Wolden praten mee over nieuwe burgemeester

Zuidwolde

De inwoners van de gemeente De Wolden kunnen aangegeven over welke kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet beschikken. De gemeenteraad roept de inwoners daarom op om hun mening te geven over de toekomstige burgemeester, de resultaten zullen worden meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Burgemeesters voldoen in het algemeen aan een aantal basis eigenschappen die verbonden zijn aan hun functie. De verschillen tussen burgemeesters hebben vooral te maken met hun stijl van besturen. Zoals elke gemeente is ook De Wolden gediend met een bepaalde bestuursstijl die dan weer bijbehorende vaardigheden vereist.

Inwoners van De Wolden worden opgeroepen om aan te geven welke bestuursstijl zij het meest passend vinden voor hun gemeente. Dit kan door deel te nemen aan één van de twee publieksbijeenkomsten onder leiding van Serge Vinkenvleugel. Op dinsdag 20 februari om 20.00 uur in zalencentrum De Klok in Ruinerwold of op zaterdag 3 maart om 10.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde.

Maar ook kunnen inwoners hun mening geven via de peiling op de website van de gemeente onder de rubriek ‘Actueel’. Er zijn acht verschillende bestuursstijlen beschreven waaruit gekozen kan worden. Ieder kan in volgorde van belangrijkheid aangeven welke naar zijn/haar mening de drie belangrijkste zijn. Deelnemen aan deze raadpleging is mogelijk tot 5 maart 2007.

Op 22 maart 2007 vindt er een zogeheten profielschetsvergadering plaats. In deze openbare raadsvergadering wordt in bijzijn van de Drentse Commissaris der Koningin R. ter Beek de profielschets vastgesteld. Ook de samenstelling van de vertrouwenscommissie die de kandidaat selecteert en aan de raad voordraagt wordt dan definitief vastgesteld.

Onvoorziene omstandigheden daargelaten kan de benoeming van een nieuwe burgemeester rond september een feit zijn.
Provincie:
Tag(s):