dinsdag, 4. september 2007 - 14:48

Inwoners van Leystad blij met huis en hond

Lelystad

Uit een onderzoek gedaan onder 1.600 Lelystedelingen blijkt dat de inwoners van Lelystad erg tevreden zijn over hun woning . Dat meldt de gemeente Lelystad op haar site. De tevredenheid met de woning is met behulp van vier stellingen gemeten. Op basis daarvan is berekend dat de Lelystadse woning een gemiddelde score van 8,1 krijgt. Dit is de hoogste score van alle 31 steden die onder het grote stedenbeleid vallen. In al deze steden kregen bewoners dezelfde vragen voorgelegd.

Lelystedelingen in koopwoningen zijn duidelijk meer tevreden (8,4) dan in huurwoningen (7,0).
Bewoners van een flat of appartement zijn gemiddeld gezien het minst tevreden (score 7.1). Mensen in een eensgezinswoning zitten met 8,0 ongeveer op het gemiddelde , maar het meest tevreden zijn bewoners van vrijstaande woningen (9,1).
Een kwart van de mensen wil "binnen afzienbare tijd" (een jaar of vier) verhuizen. Twee jaar geleden was dat nog ongeveer eenderde; de mensen in Lelystad lijken dus wat minder geneigd om te verhuizen.

Ook is Lelystedelingen gevraagd naar de tevredenheid over voorzieningen voor honden. Iets minder dan een kwart van de ondervraagden blijkt één of meer honden te bezitten. Vooral mensen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar hebben een hond (32%). Van de mensen met kinderen jonger dan 4 jaar heeft 18% een hond. Het hebben van kinderen van verschillende leeftijden heeft blijkbaar invloed op het al dan niet hebben van een hond.
Hondenbezitters zijn meer tevreden over de hondenvoorzieningen in de buurt dan niet hondenbezitters. Het meest positief is men over de locatie en de herkenbaarheid van de uitlaatroutes (bijna de helft is hier tevreden over). Sinds de hondenvoorzieningen er zijn vindt maar een kwart van de mensen dat de kinderspeelplaatsen schoner zijn geworden. Iets meer dan een kwart vindt de hondenoverlast in de afgelopen jaren toegenomen, terwijl ruim 40% het daar juist niet mee eens is. De hondenwachten zijn voor het overgrote deel van de mensen zo goed als onzichtbaar, bijna 90% ziet deze nooit in zijn of haar buurt.
Provincie:
Tag(s):