donderdag, 10. mei 2007 - 20:20

Inzamelactie autobanden groot succes

Regio

Al ruim 500.000 autobanden afkomstig van agrarische bedrijven in Zuid- en Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland, Gelderland en Drenthe zijn door LTO Noord Projecten ingezameld. De provincie Drenthe heeft hierin tot heden een aandeel van 12%.

Tot 31 mei 2007 kunnen agrarische bedrijven zich nog bij LTO Noord Projecten aanmelden voor de inzamelactie van autobanden. De overtollige (auto)banden worden op een milieuvriendelijke en door het schaalvoordeel betrekkelijk goedkope manier opgeruimd.

Tijdens de handhavingsestafettes van de gezamenlijke handhavingspartners in Drenthe worden in het buitengebied relatief veel oude autobanden aangetroffen. Deze oude autobanden werden in het verleden gebruikt voor het afdekken van voerkuilen. De banden worden nu niet meer gebruikt, omdat er een andere manier van afdekken plaatsvindt, een ander voersysteem wordt gebruikt of omdat het bedrijf gestopt is.

Ze blijven daardoor vaak liggen, wat een rommelige aanblik van het landschap geeft. De provincie Drenthe en de Drentse gemeenten ondersteunen het initiatief van LTO Noord Projecten daarom van harte en verwachten dat de landelijke omgeving met deze actie er schoner uit komt te zien.

Als vervolg op de autobandeninzamelactie worden de mogelijkheden bekeken of LTO Noord komend jaar in samenwerking met onder andere de gemeenten in Drenthe een vergelijkbaar project kan opzetten om asbest in te zamelen. De provincie en de gemeenten, verenigd in het samenwerkingsplatform Samenwerking Handhaving Drenthe, richten zich daarbij op het geven van voorlichting over de regels rond asbest. Tegelijkertijd zal asbest meer prioriteit krijgen bij toezicht en de handhaving. LTO Noord Projecten zal dan het logistieke deel voor haar rekening nemen.
Provincie:
Tag(s):