dinsdag, 11. september 2007 - 16:51

Jeugd tot 16 jaar gratis naar de bieb

Moerdijk

Vanaf september 2007 kunnen jongeren tot 16 jaar uit de gemeente Moerdijk gratis gebruik maken van de bibliotheek. Sinds 2006 zijn de bibliotheekstichtingen Moerdijk, Halderberge en Roosendaal samen één organisatie ‘Bibliotheek VANnU’ geworden. Deze organisatie heeft bij de gemeente voor 2007 een aanvullende begroting 2007 ingediend en een aanvullende subsidieaanvraag 2007 aangevraagd. Het college stemt in met een voorlopige subsidie van € 677.433,00.

Er is besloten om de basistarieven van het werkgebied van de basisbibliotheek in Moerdijk, Halderberge en Roosendaal gelijk te trekken. Dat betekent dat we voor Moerdijk nu ook de bibliotheek gratis toegankelijk hebben gemaakt voor jongeren tot 16 jaar. Voorheen lag die grens op 13 jaar. Deze beleidswijziging kost de gemeente € 7.500,-.

Deze nieuwe organisatie heeft de taak om het bibliotheekwerk in het nieuwe werkgebied op een efficiëntere manier uit te voeren. De fusie heeft voornamelijk een kostenvoordeel opgeleverd wat betreft de kosten van administratie, automatisering, bestuur en organisatie.
Provincie:
Tag(s):