woensdag, 25. april 2007 - 10:14

Jeugdzorg is grote veranderoperatie gestart

Groningen

Bureau Jeugdzorg is aan de slag met een grote veranderoperatie. Al vorig jaar constateerde de provincie Groningen dat er verbeteringen nodig waren in de jeugdzorg. In dat kader werd de visie Samen Sterk: sturen op kwaliteit in de jeugdketen opgesteld, en het actieplan Als het ergens kan, dan is het in Groningen.

Een van de verbeterpunten was het verbeteren van de doelmatigheid en efficiency van Bureau Jeugdzorg (BJZ) Groningen. BJZ heeft hiervoor een plan van aanpak geschreven. De uitvoering van het plan kost € 1.187.975,-. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor nu € 687.975,- beschikbaar gesteld. De overige kosten worden gedekt door Bureau Jeugdzorg zelf. De veranderoperatie moet eind 2007 afgerond zijn.
Provincie:
Tag(s):