dinsdag, 22. mei 2007 - 23:13

Jezus spreekt Limburgs in stripverhaal

Roermond

Het bisdom Roermond brengt een stripverhaal uit over Jezus in het Limburgs dialect. Met het boek wil het bisdom het evangelie onder de aandacht van de Limburgers brengen in hun eigen moedertaal. Het eerste exemplaar wordt zaterdag na afloop van de internationale pinkstermis in de kathedraal van Roermond gepresenteerd.

Er zal in het stripverhaal in de verschillende streekdialecten die in Limburg voorkomen worden gesproken. Zo spreken Jezus, God en Maria het Geleens dialect, Johannes de Doper en Judas Sittard, het volk Roermonds, Pilatus Maastrichts en de duivel Tegels.

Voor de vertaling van het stripverhaal ‘Jezus Messias’ uit het Nederlands tekende de Limburgse dialectvereniging Veldeke onder leiding van Frans Walraven en Henk Thewissen.
Provincie:
Tag(s):