woensdag, 3. oktober 2007 - 16:34

Jonge gemeenteraadsleden steunen VN-ontwikkelingsdoelen

Ter gelegenheid van de World Habitat Day 2007 op maandag 1 oktober j.l. heeft gemeenteraadslid Roxanne van Wunnik van de gemeente Maastricht namens de 40 Nederlandse “Millennium Gemeenten� een door hen getekende verklaring aangeboden aan Anna Tibaijuka, Onder-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (VN) en directeur van VN-HABITAT.

Dit is de VN-organisatie die werkt aan een betere leefomgeving voor mensen in arme landen. Maastricht heeft zich enige tijd geleden aangesloten bij de Millennium Gemeente campagne van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en mag zich sindsdien Millennium Gemeente noemen.

Millennium Gemeenten zetten zich in voor het behalen van de acht Millenniumdoelen van de VN. De Millenniumdoelen zijn bovenal gericht op vermindering van extreme armoede in de wereld en de gevolgen en oorzaken ervan. Het gaat daarbij onder meer om het terugdringen van moeder- en kindsterfte; het naar school laten gaan van alle kinderen; het terugdringen van ziekten als malaria en aids; betere huisvesting en schoon drinkwater voor iedereen; maar ook eerlijker handelsverhoudingen in de wereld.

In 2000 hebben 189 regeringsleiders verklaard ervoor te willen zorgen dat deze doelen in 2015 bereikt zijn. Ook de inmiddels 40 Nederlandse gemeenten die zich hebben uitgeroepen tot Millennium Gemeente steunen dit initiatief en helpen ieder op eigen wijze om de Millenniumdoelen te behalen.

Het aanbieden van de verklaring vond plaats tijdens de conferentie “A safe city is a just city�, die naar aanleiding van Wereldhabitatdag 2007 op 1 en 2 oktober in de Ridderzaal in Den Haag werd gehouden. Naast mevrouw Tibaijuka waren hierbij onder andere aanwezig de ministers Koenders en Vogelaar, oud-minister en oud-VN-gezant Pronk, burgemeester van Den Haag Deetman en minister van Huisvesting van Zuid-Afrika Lindiwe Sisulu.

In de verklaring betuigden de aanwezige raadsleden hun persoonlijke steun voor het behalen van de VN- Millenniumdoelen. Bovendien werd namens de Millennium Gemeente campagne van de VNG een “tijdscapsule� aangeboden. Deze tijdscapsule bevatte de persoonlijke visies van de aanwezige raadsleden over de stand van zaken betreffende de Millenniumdoelen in 2015, het jaar waarin de doelen behaald zouden moeten zijn. De capsule mag dan ook pas in 2015 door mevrouw Tibaijuka geopend worden!
Provincie:
Tag(s):