donderdag, 12. juli 2007 - 14:27

Jonge torenvalken in beslag genomen

Zeeland

Afgelopen week heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met het regionaal milieuteam van de politie Zeeland drie jonge Torenvalken in beslag genomen. Na een onderzoek van de AID werden deze dieren van ongeveer vier weken oud aangetroffen bij een particulier uit Zuid-Beveland.

De jonge vogels zijn in het wild gevangen, wat een overtreding is van de Flora en Faunawet. Na overleg met de officier van justitie van het Functioneel Parket zijn de vogels in beslag genomen. Tegen de verdachte is proces-verbaal aangezegd. Ook een tweede verdachte is geverbaliseerd, omdat hij de vogels zou hebben geleverd. De in beslag genomen torenvalken zijn ondergebracht bij een opvangcentrum.
Provincie:
Tag(s):