woensdag, 19. december 2007 - 10:16

Jongere in supermarkt vaak wegwerp-personeel

Groningen

Jonge werknemers van supermarkten moeten een betere bescherming krijgen vindt het FNV. Van hun zestiende tot hun negentiende zijn ze keihard aan de slag met weinig rechten en tegen laag loon. Op hun twintigste worden ze afgedankt en ingeruild voor een nieuwe jongere van zestien. De FNV stelt 'In feite worden ze ingezet als 'wegwerppersoneel' dat na gebruik wordt weggegooid'.

Tijdens de inspecties door het FNV is in vier dagen gepraat met een kleine tweehonderd supermarktmedewerkers, vooral tussen zestien en twintig jaar. Daarbij bleek een waslijst aan klachten. Veel jongeren zouden na drie tijdelijke contracten eigenlijk in vaste dienst moeten komen, maar worden dan ontslagen.

Medewerkers met nulurencontracten krijgen regelmatig niet doorbetaald, terwijl dit volgens de cao en de Flexwet wel zou moeten. De meeste medewerkers hebben een flexibel contract, dat wil zeggen tijdelijk, oproepbasis of een nulurencontract. Er komen veel gebroken diensten voor (eerst werken van negen tot twaalf, en dan weer van vijf tot acht). Roosters worden pas kort van tevoren bekend gemaakt.

Verder is de beloning laag, en de werkdruk hoog. Die neemt vooral in de Randstad toe door tekort aan personeel en inzet van steeds minder ervaren krachten.. Veel winkels kampen met lege schappen door logistieke problemen in de bevoorrading door een tekort aan chauffeurs en medewerkers om snel uit te laden.
Provincie:
Tag(s):