zondag, 25. november 2007 - 11:58

Jongeren GL roepen scholieren op maandag te staken

Utrecht

DWARS, de GroenLinkse Jongerenorganisatie, roept scholieren aanstaande maandag op tot een “lieve actie� tegen de 1040 uren norm. Door op vreedzame wijze in protest te gaan tegen deze bureaucratisch bepaalde regel, louter gefocust op kwantiteit, kunnen scholieren een duidelijk signaal afgeven naar de politiek. Dit heeft DWARS zondag laten weten.

“Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit moet binnen het onderwijsbeleid centraal staan� aldus DWARS-voorzitter Joeri van der Hoff. DWARS benadrukt dat het protest van de scholieren op een vreedzame wijze moet geschieden omdat onnodig geweld afdoet aan de werkelijke boodschap van de staking aanstaande maandag.

Verspreid over Nederland ontstonden de afgelopen week spontane demonstraties van leerlingen die het oneens waren met de norm van 1040 lesuren voor een schooljaar, van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs. Bij een aantal demonstraties ontstonden er zelfs schermutselingen waarbij de politie met harde hand optrad tegen de leerlingen.


Norm 1040
De norm van 1040 lesuren per schooljaar betekent dat er meer lesuren komen. Veel scholen blijken niet aan deze norm te kunnen voldoen.
Slechts één op de vijftien scholen haalt de gestelde norm. Hierbij is niet gekeken naar de wijze waarop scholen hun uren invullen.

Op dit moment halen scholen alles uit de kast om hun onderwijsuren in te kunnen vullen, omdat anders een grote boete dreigt. De krampachtige invulling van het aantal uren zorgt ervoor dat de werkdruk voor zowel docenten, als scholieren, onnodig wordt vergroot.

DWARS onderschrijft de oplossingen die zijn voorgesteld door het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). In het plan wordt met nadruk gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Verder eist DWARS van staatssecretaris van Bijsterveldt dat ze deze voorstellen serieus neemt en met de scholieren om tafel gaat voor een oplossing rond de 1040 norm. Om deze eis kracht bij te zetten roept DWARS alle scholieren op maandag nogmaals in staking te gaan.
Provincie:
Tag(s):