dinsdag, 11. september 2007 - 16:46

Jongeren in Hank en Dussen krijgen JOP’s

In Hank en Dussen kunnen jongeren binnenkort terecht bij nieuwe Jongeren Ontmoetings Plaatsen, oftewel JOP’s. In Hank komt deze bij de Kurenpolderweg, naast het lage viaduct van de A27. In Dussen komt de JOP in een hoek van de kasteeltuin. Wethouder Evert Begemann neemt op vrijdag 14 september om 19.00 uur de JOP in Hank in gebruik, samen met jongeren en andere belangstellenden.

Jongeren kunnen zoveel gebruik maken van de JOP als zij willen, maar zij moeten zich wel aan enkele spelregels houden. Die spelregels, onder het motto ‘Doe normaal’, luiden:

• geen lawaai, geen rommel maken
• drugs en alcohol zijn niet toegestaan
• wapens zijn verboden
• racisme, agressie en vernielingen worden niet getolereerd
• op geen enkele manier overlast veroorzaken voor de omgeving

De gemeente Werkendam, welzijnsinstelling Trema en de politie hebben de handen ineengeslagen om samen met inwoners het project beheersbaar te houden. Omwonenden kunnen meldingen van overlast bij de gemeente kwijt. Deze omwonenden, andere belanghebbenden en de jongeren worden bij evaluaties van het project betrokken. De politie houdt een oogje in het zeil.

De JOP in Dussen wordt waarschijnlijk over ongeveer vier weken geplaatst.
Provincie:
Tag(s):