dinsdag, 3. juli 2007 - 18:33

Jongeren kraken postkantoor Zuiderdiep

Groningen

Het voormalig postkantoor aan het Gedempte Zuiderdiep is afgelopen
zondag gekraakt. SP-jongerenorganisatie ROOD, de GroenLinkse jongeren
van DWARS en de Groninger Studentenbond (GSb) hebben het pand in gebruik genomen en zijn begonnen met opknappen.

Het postkantoor stond sinds 2005 leeg en gaat gebruikt worden als ‘woonwinkel,’ waar stadjers en studenten gratis advies kunnen inwinnen over huisvesting. De bedoeling is ook om tijdens de KEI-week aankomende eerstejaars studenten te helpen met hun kamerperikelen.

“Woningnood onder jongeren is een groot probleem waar ook in Groningen te weinig werk van wordt gemaakt,� aldus woordvoerder Niels Jongerius. “Leegstand van kantoorpanden die prima bewoond kunnen worden is voor ons niet acceptabel;. Bovendien stond dit pand echt te verkrotten.�

De buurt reageerde zeer positief. Volgens omwonenden is het “zonde dat
er zo lang niets mee gebeurd is.� Verder merkte men op dat het “altijd
een teringzooi was.� Na het in gebruik nemen van het pand zijn de
krakers meteen begonnen met het schoonmaken van de pui en het interieur.
Provincie:
Tag(s):