maandag, 8. oktober 2007 - 16:10

Jongeren vluchten uit Apeldoorn

Apeldoorn

Apeldoorn heeft te maken met een zogenaamde "jongerenvlucht".Jongeren, veelal hoger opgeleid, blijven niet in Apeldoorn wonen en vertrekken naar andere grote steden. Wat mist Apeldoorn precies en zouden jongeren blijven als deze gemiste
dingen er wel waren?

De laatste jaren zijn er veel discussies geweest over de oorzaken van deze jonge vlucht. De uitkomst was altijd hetzelfde. Het ontbreekt in Apeldoorn aan opleidingen, woonruimte, het is saai, er is geen leuk uitgaansgebied, geen leuk winkelgebied en er zijn nauwelijks leuke evenementen.

De laatste jaren zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd. Er zijn diverse opleidingen in Apeldoorn neergestreken en een evenement als Dancetour werd door jongeren als super ervaren. Maar de trein komt erg langzaam op gang. Wanneer nu een discussie met jongeren wordt gehouden zal de uitkomst gelijk zijn aan die van een aantal jaren
geleden. Apeldoorn is saai, er is geen onderwijs, huisvesting en alle andere denkbare clichés zullen ongetwijfeld de revue passeren. Natuurlijk klopt het dat vele "eisen" van de jongeren nog niet ingewilligd zijn. Er is gewoon nog te weinig huisvesting en ook het uitgaansgebied is verre van een reden om in Apeldoorn te blijven wonen.

De gemeente wil geen debat waarbij zij weer de standaard-uitkomsten gaan krijgen, dat is immers bekend. De vraag wordt heel concreet: Dit hebben ze en dit zeggen ze te missen, maar blijf je als de dingen die je mist er wel zouden zijn?

Jongeren worden uitgedaagd om hun mening te geven en mee te denken over de toekomst van Apeldoorn. Braindrain wordt georganiseerd door de Apeldoornse gemeenteraad i.s.m. jongerenwebsite Apeldoorner.COM. Een deel van de discussie wordt dan ook online gevoerd op Apeldoorner.COM om zo de jongeren die (helaas) niet de moeite nemen om naar een debat te komen toch op een voor hen toegankelijke en makkelijke manier een mogelijkheid te bieden om hun mening te geven.

De online discussie start op woensdag 10 oktober. Op woensdag 31 oktober kunnen jongeren hier vervolgens face-to face met elkaar over discussiëren.

Jongeren krijgen de kans om aan te geven wat zij belangrijke ontwikkelingen vinden voor de toekomst van Apeldoorn, waar de beleidsmatige nadruk op moet liggen en waar zij vinden dat actie nodig is.

Braindrain? Brainstorm mee!
Wanneer? Woensdagavond 31 oktober
Hoelaat? 19.30
Waar? Raadzaal, Stadhuis, Marktplein
Provincie:
Tag(s):