dinsdag, 17. juli 2007 - 15:58

'Jongeren weten te weinig van democratie'

Den Haag

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties concludeert uit onderzoek dat de kennis die jongeren hebben van onze democratie tekort schiet. Uit het onderzoek onder jongeren blijkt dat een op de vier niet weet dat gemeenteraad en provinciale staten rechtstreeks worden gekozen.

Ook het beginsel van de scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht is voor veel jongeren niet duidelijk. Volgens de minister is het zorgelijk dat een meerderheid van de jongeren vindt dat rekening houden met anderen niet ten koste mag gaan van je eigen vrijheid en ruim de helft het eens is met de stelling dat ‘niemand het recht heeft mij voor te schrijven wat ik moet doen of laten’.

Minister Ter Horst heeft aan verschillende organisaties, zoals de besturen van politieke partijen, het Instituut voor publiek en politiek, de Kiesraad en het Forum voor democratische ontwikkeling, nadrukkelijk gevraagd op welke wijze zij kunnen bijdragen aan een zichtbare vooruitgang in de kennis en houding van jongeren op deze punten.

Het onderzoek ‘Jonge burgers en democratie’ is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgevoerd naar kennis, houding en competenties van jonge Nederlanders (18 t/m 25 jaar) ten aanzien van de democratie. Minister Ter Horst heeft het rapport vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.
Provincie:
Tag(s):