dinsdag, 20. november 2007 - 19:13

Jongerenbus stopt ermee

Klundert

De jongerenbus die vanaf 1 april tot en met oktober 2007 elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur op de hoek van de Ambachtsherenweg en de Beatrijsweg stond stopt ermee. Het college van B&W heeft besloten dat er te weinig animo is voor de bus om deze te laten bestaan.

De jongerenbus werd vooral bezocht door kinderen jonger dan 12 jaar.
De meeste van die jongeren zaten in groep 7 en 8 van de basisschool en kwamen met name uit de nabijgelegen wijk. Uit de evaluatie blijkt dat de bus één à twee groepen jongeren trok. Jongeren hadden interesse in de sport- en spelactiviteiten.

De doelgroep die de gemeente met deze voorziening wilde bereiken was de jeugd vanaf 12 jaar tot en met 18 jaar. Deze groep is niet voldoende bereikt door de inzet van de bus.

De gemeente zal in gesprek gaan met politie, straathoekwerk en stadsraad. Er wordt dan gesproken over hoe het gaat met de jongeren in Klundert en op welke manier er kan worden ingespeeld op de wensen van jongeren.
Provincie:
Tag(s):