donderdag, 9. augustus 2007 - 13:11

Jos Herberigs nieuwe bestuurder ZO Wonen

De raad van commissarissen heeft Jos Herberigs benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Woonmaatschappij ZO Wonen. Hiermee volgt hij Theo Houterman op. Op 15 juli trad Herberigs in dienst.Herberigs (59) is werkzaam geweest in zowel de ambtelijke als marktsector en heeft ruime bestuurlijke- en managementervaring.

De volkshuisvesting is voor Herberigs bekend terrein. In de afgelopen jaren was hij bestuursvoorzitter bij de Corporatieholding Friesland en daarvoor werkzaam bij de Woningraadgroep. Ook vervulde hij eerder onder andere de functie van bestuursvoorzitter bij de Hanze Vervoer & Techniek Groep, de Nederlandse Staatsloterij, was hij algemeen directeur van FNV Bondgenoten én directeur Toezicht en plaatsvervangend Inspecteur Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De raad van commissarissen is ervan overtuigd, dat deze zeer ervaren bestuurder de komende jaren op uitstekende wijze richting zal geven aan het beleid van ZO Wonen.

ZO Wonen is een woningcorporatie die 15.000 woningen verhuurt in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren. Het doel is om voor klanten een zo goed mogelijke woon- en leefsituatie te creëren passend bij de persoonlijke woonwensen. Dagelijks zetten de 165 medewerkers van ZO Wonen zich vanuit zeven regiokantoren hiervoor in. Sámen met organisaties op het vlak van wonen, welzijn en zorg.
Provincie:
Tag(s):