woensdag, 8. augustus 2007 - 17:43

Jos Paardekooper nieuwe Deventer dichter

Deventer heeft ook de komende jaren weer een eigen dichter die op bijzondere momenten de inwoners op poëtische wijze van commentaar voorziet. Tijdens het poëziefestival ‘Het Tuinfeest’ heeft burgemeester Andries Heidema bekendgemaakt dat Jos Paardekooper het ambt van Deventer Dichter de komende twee jaar gaat vervullen.

De selectiecommissie, onder voorzitterschap van oud-burgemeester James van Lidth de Jeude, heeft de inzendingen beoordeeld. Als proeve van bekwaamheid moesten gegadigden een gedicht meesturen. De commissie heeft zich bij de beoordeling van de gedichten gericht op de vraag of, en zo ja welke, beelden en emoties door de gedichten werden opgeroepen. Daarnaast is gekeken naar structuur, techniek en metrum.


Het juryrapport over het winnende gedicht:
“Uit het totaal van de ingezonden gedichten is de keuze gevallen op een gedicht van Jos Paardekooper. Het winnende gedicht Samenspel gaat over ‘de schoonst’ aller banen’. De maker kwam duidelijk als beste kandidaat voor de komende twee jaar naar voren. Jos Paardekooper is een taalvirtuoos die geestige gedichten maakt over actuele onderwerpen. Zijn gedichten hebben een ambachtelijke structuur en vorm en zijn zeer toegankelijk. De selectiecommissie heeft er alle vertrouwen in dat het wel en wee van stad en ommelanden de komende periode op poëtische wijze door hem van commentaar wordt voorzien.�


Samenspel

Bespeel ons, o Muze, de schoonst' aller banen:
die van Deventer Dichter, en laat ons beramen
hoe wij ons wapenen tegen de wanen
Waarmee wij ons willens en wetens omvamen.Als de stad staat op stelten,
als de Adelaars spelen
als de spreekkoren klinken
uit dorstige kelen

als de burgerwacht waakt
aan de Deventer poort;
nu nog een snaak
die dit alles verwoordt.Zend ons dus, Muze, een dichter, een bouwer,
een lettergreepvoeger, een rijmmetselaar,
een signalenontvanger, een gedachtenontvouwer:
U doet het voorspel, wij staan klaar.
Provincie:
Tag(s):