maandag, 10. september 2007 - 13:56

Justitiële jeugd-inrichtingen functioneren ondermaats

Utrecht

Justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) maken hun opdracht onvoldoende waar. De veertien JJI’s lopen te grote risico’s op onveilig leef-, behandel- en werkklimaat. De risico’s zijn het grootst op het gebied van opvoeding en behandeling en op het gebied van deskundigheid van het personeel.

Ook doen zich risico’s voor in de omgang met agressie en geweld. Het beleid en de praktijk zijn meer gericht op de aanpak van problemen dan de preventie ervan. Dit blijkt uit onderzoek dat de Inspectie jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie voor de Sanctietoepassing hebben gedaan op verzoek van minister van Justitie. Het rapport “Veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen: opdracht met risico’s� is vandaag overhandigd aan staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak.

Incidenten binnen JJI’s zijn niet uit te sluiten omdat het opsluiten in een beveiligde setting van jongeren met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen, die al dan niet strafbare feiten hebben gepleegd, op zichzelf een risicovolle situatie is. Vanzelfsprekend verwachten de inspecties wel dat de JJI’s en de daaraan verbonden scholen ernaar streven om een zo veilig mogelijk leef-, behandel- en werkklimaat te bieden en te waarborgen.

De belangrijkste conclusies zijn onder andere: de opvoeding van de jongeren staat vaak niet centraal; de behandeling van jongeren met een psychische stoornis of gedragsproblemen schiet te kort; het ontbreekt veelal aan een professionele bedrijfscultuur en er is onvoldoende deskundigheid in huis en het beleid is te weinig gericht op het voorkomen van agressie- en geweldsincidenten. Positief punt is dat medewerkers respectvol omgaan met jongeren, maar zij verantwoorden besluiten onvoldoende. Verder bieden de inrichtingen jongeren doorgaans wel een voorspelbaar perspectief.

Aan zowel de JJI’s, als aan het ministerie van Justitie zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de situatie bij de JJI’s.
Provincie:
Tag(s):