vrijdag, 12. oktober 2007 - 15:58

J.W. Hans van der Sluijs nieuwe burgemeester voor Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer drs. J.W. (Hans) van der Sluijs voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De benoeming gaat in op 9 november 2007.

De heer Van der Sluijs is sinds 2003 burgemeester van de gemeente Maarssen. Hij is 55 jaar en lid van de VVD. Hij volgt de heer mr. M.A.P. (Michiel) van Haersma Buma (VVD) op, die per 1 april 2007 is benoemd tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland.
Provincie:
Tag(s):