vrijdag, 21. september 2007 - 19:06

Kabinet geeft elf miljoen euro voor hulp slachtoffers overstromingen

Den Haag

Het Rode Kruis opent gironummer 7447 voor de slachtoffers van de overstromingen in oost, centraal en west Afrika. Zeker een miljoen mensen zijn slachtoffer van de gevolgen van de hevige regenval. 250 Mensen zijn overleden en zo'n 650.00 mensen zijn dakloos geworden in 18 landen.

Al meerdere weken is er sprake van hevige en onophoudende regenval waardoor wegen, bruggen en landbouwgrond, voedselreserves en sanitaire voorzieningen zijn weggespoeld.

Door gebrek aan schoon water wordt gevreesd voor uitbraken van ziektes als cholera en dysenterie. Daarnaast neemt de kans op malaria toe door het vele water. Communicatienetwerken liggen plat en de gebieden zijn moeilijk te bereiken. De komende tijd wordt nog meer regen verwacht.

Het Rode Kruis heeft zo'n 7 miljoen euro nodig voor het verschaffen van onderdak en noodhulpgoederen zoals dekens, voedsel, keukenspullen en artikelen voor persoonlijke hygiëne. Drinkwater is vervuild, waardoor er een grote behoefte is aan waterzuiveringstabletten en schoon drinkwater. Ook geeft de organisatie voorlichting over het voorkomen van ziektes. De meeste slachtoffers zijn afhankelijk zijn van hun landbouwgrond, dat vernietigd is door het water. Zij worden door het Rode Kruis geholpen met opbouwen van hun bestaan met gereedschap en zaden.

Het kabinet heeft vrijdag besloten om elf miljoen Euro aan noodhulp voor Uganda, Sudan en West-Afrika te geven. Twee miljoen is bestemd voor de slachtoffers van de overstromingen in Uganda, twee miljoen voor overstromingsslachtoffers in West-Afrika en zeven miljoen gaat naar Sudan.
Provincie:
Tag(s):