dinsdag, 18. september 2007 - 9:57

Kabinet investeert 29 miljoen in kinderopvang

Den Haag

Staatssecretaris Dijksma stelt een bedrag van 29 miljoen euro voor 2008 beschikbaar om de wachtlijsten in de buitenschoolse opvang te bestrijden. Naast dit bedrag wordt ook 10 miljoen euro uitgetrokken voor voldoende en gekwalificeerd personeel. Dat heeft staatssecretaris Dijksma op Prinsjesdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is gestuurd naar aanleiding van het rapport van de Taskforce wachtlijsten buitenschoolse opvang. De Taskforce, onder leiding van Bruno Bruins, heeft geconcludeerd dat 35.000 kinderen meer dan vorig jaar gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Ondanks deze stijging van 20 procent, de sterkste in de afgelopen tien jaar, wachten nog eens 20.000 kinderen op een plaats. Daarnaast voorziet de Taskforce dat de vraag de komende jaren sterk zal blijven toenemen.

Om de eerste nood te lenigen, wordt een stimuleringsregeling in het leven geroepen waarmee voor 1 april 2008 plaatsen voor ongeveer 8.000 kinderen kunnen worden gerealiseerd. Het gaat om 200 voorlopige accommodaties, waarvoor 5 miljoen euro beschikbaar is. De regeling staat open voor ieder samenwerkingsverband dat voor 1 april 2008 uitbreiding realiseert. Daarnaast wordt voor de jaren 2008 tot 2010 een expertisecentrum opgericht dat in praktische zin kinderopvangorganisaties, scholen en gemeenten helpt met de uitbreiding van de capaciteit.

Daarnaast zullen ook succesvolle manieren om de onderbezetting op woensdagen en vrijdagen tegen te gaan verder worden verspreid. De gemeenten, die onder andere verantwoordelijk zijn voor de onderwijshuisvesting en bouwvergunningen, krijgen eenmalig 5 miljoen euro om de verschillende taken beter op elkaar af te stemmen.
Provincie:
Tag(s):