dinsdag, 21. augustus 2007 - 15:27

'Kabinet moet bezuiniging huurtoeslag terugdraaien'

Amsterdam

De Woonbond eist dat het kabinet het dreigende koopkrachtverlies van de minima repareert door de bezuiniging op de huurtoeslag terug te draaien. De Woonbond stuurde daarover dinsdag een brief aan het kabinet. De bond is erg geschrokken van de berichten dat minima en ouderen volgend jaar waarschijnlijk meer dan een procent koopkracht verliezen.

De bond houdt het kabinet daarvoor verantwoordelijk. 'De lage inkomens hebben onder het vorige kabinet zwaar geleden onder bezuinigingen. Het is niet sociaal als dit kabinet daar gewoon mee doorgaat', aldus woordvoerder René van Genugten.

De bezuiniging op de huurtoeslag is in 2004 ingevoerd in de vorm van een korting. Het terugdraaien van deze korting is de meest effectieve manier om koopkrachtverlies voor de minima tegen te gaan. Het geld komt precies terecht bij de huishoudens die het 't hardste nodig hebben. Als de korting vanaf 1 januari 2008 wordt geschrapt, hebben huurtoeslagontvangers direct 17,05 euro netto per maand meer te besteden.

Voor de minima betekent dit een positief koopkrachteffect van ruim 1,7%. Met deze maatregel zou het kabinet uitvoering geven aan de belofte van het Coalitieakkoord om de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren en lost Minister Bos van Financiën tevens een verkiezingsbelofte van de PvdA in.

De groep van ongeveer een miljoen huurtoeslagontvangers bestaat volledig uit huishoudens met een laag inkomen. Tweederde van hen heeft een inkomen op of zelfs onder het minimum. Bijna 40 procent van alle huurtoeslagontvangers is ook nog ouder dan 65 jaar. Deze groep ouderen moet zien rond te komen van uitsluitend een AOW-uitkering, soms aangevuld met een uiterst bescheiden pensioentje.

Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat huurtoeslagontvangers de stijgende woonlasten moeten opvangen door te bezuinigen op primaire levensbehoeften als voedsel, kleding, energie en sociale activiteiten.
Provincie:
Tag(s):