woensdag, 16. mei 2007 - 15:56

Kabinet trekt het land in

Utrecht

Op maandag 21 mei 2007 trekken ministers en staatssecretarissen samen het land in om met mensen uit de praktijk van gedachten te wisselen over de manier waarop de plannen uit het Coalitieakkoord het best kunnen worden uitgevoerd. Overdag brengen 22 bewindspersonen zes werkbezoeken aan verschillende regio’s. ’s Avonds organiseert het kabinet een bijeenkomst in Utrecht, waar bewindslieden met ongeveer 250 burgers in gesprek gaan.

Het bezoek vormt de opmaat naar het Beleidsprogramma dat half juni verschijnt en waarin het kabinet concrete plannen ontvouwt. In het Coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie is ervoor gekozen om in dialoog met de samenleving eigen ideeën aan te scherpen en draagvlak te verbreden.

Onder de leus “Samen werken aan Nederland�, betrekt het kabinet op verschillende manieren mensen uit de praktijk bij de vormgeving van beleid. Op deze website Samenwerkenaannederland.nl krijgt u een indruk van de ondernomen activiteiten.

Werkbezoeken
Tijdens de werkbezoeken staan de zes ambities (pijlers) uit het coalitieakkoord centraal. Het kabinet wil werken aan een Nederland:
- dat een actieve en constructieve speler is in Europa en de wereld;
- dat een innovatieve en concurrerende economie heeft;
- dat steeds schoner en zuiniger wordt;
- een land waarin iedereen telt en meedoet;
- waarin je veilig en in onderling respect kunt leven en werken;
- met een overheid die helpt, en niet hindert.

Bijeenkomst in Utrecht
Deze ambities komen ook aan de orde tijdens het avondprogramma. Elke bewindspersoon zal met circa 10 mensen in gesprek gaan. De gespreksdeelnemers zijn uitgenodigd omdat zij bewindspersonen tijdens een werkbezoek hebben ontmoet, of omdat ze zich betrokken hebben getoond via een brief, e-mail of een bijdrage aan deze site. Het gaat om mensen uit alle geledingen van de samenleving.
Provincie:
Tag(s):