vrijdag, 22. juni 2007 - 18:51

Kabinet verlengt NAVO-missies

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken en minister Van Middelkoop van Defensie besloten tot verlenging van de huidige Nederlandse bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak (NTM-I).

De missie wordt verlengd voor de duur van zes maanden van medio augustus 2007 tot en met medio februari 2008. Nederland is vanaf de start bij deze NAVO-operatie betrokken en levert sinds februari 2005 militairen die een bijdrage leveren aan opleiding en training van leden van de Iraakse veiligheidsorganisaties.

De Iraakse veiligheidsorganisaties nemen steeds meer taken van de NAVO over, om die reden wordt de omvang van de bijdrage teruggebracht van de huidige vijftien naar zeven militairen. Daarmee blijft Nederland een proportionele bijdrage leveren.

Ondanks de moeilijke omstandigheden verloopt de NAVO-trainingsmissie grotendeels volgens schema. De missie richt zich op de opbouw van de Iraakse veiligheidssector die van groot belang blijft voor het politieke wederopbouwproces. Nederland hecht in bredere zin aan een goed functionerende rechtsorde in het Midden-Oosten. Een stabiel Irak draagt hier in belangrijke mate aan bij.
Provincie:
Tag(s):