donderdag, 26. april 2007 - 9:19

Kans op brandwonden door hete thee onderschat

Groningen

Ouders schatten de kans op een verbranding door hete vloeistoffen te laag in. Onderzoek van Consument en Veiligheid wijst dit uit. Jaarlijks worden er 1.300 kinderen jonger dan vijf jaar op een Spoedeisende Hulpafdeling behandeld als gevolg van een verbranding door bijvoorbeeld hete thee, koffie of water uit de kraan.

Om het tij te keren, start Consument en Veiligheid in samenwerking met de Brandwonden Stichting vandaag een campagne waarin ouders advies krijgen over preventie van verbrandingen. Dat gebeurt via tv- en radiospotjes en persoonlijke voorlichting.

Eén op de vijf ouders zegt hete dranken te drinken met een kind op schoot. Bijna de helft geeft aan tafelkleden te gebruiken. Dit zijn twee belangrijke risicofactoren voor hete vloeistofverbrandingen. Ouders onderschatten ook de gevolgen van een verbranding. Ernstige brandwonden bij een jong kind kunnen een leven lang zorgen voor lichamelijke en psychische klachten.

Maar liefst 14% van de kinderen wordt na een Spoedeisende Hulpbehandeling opgenomen in een ziekenhuis. Dit percentage is beduidend hoger dan het gemiddelde opnamepercentage als gevolg van een privé-ongeval bij jonge kinderen (7%). Ouders zeggen ook dat zij het moeilijk vinden om een verbranding door hete vloeistof te voorkomen. De beleving van ouders en de ernst van de gevolgen van een verbranding zijn dan ook belangrijke redenen voor Consument en Veiligheid om in samenwerking met de Brandwonden Stichting een voorlichtingscampagne te starten.

Kinderen van allochtone afkomst lopen een groter risico op verbranding. Vandaar dat er extra aandacht wordt besteed aan voorlichting aan allochtone ouders. Dit gebeurt onder meer tijdens inburgeringscursussen. Daarnaast wordt er op tv en radio campagne gevoerd en wordt er voorlichting gegeven via consultatiebureau’s en kraamzorg.
Provincie:
Tag(s):