vrijdag, 7. december 2007 - 17:16

Kardinaal Simonis op audiëntie bij majesteit

Hare Majesteit de Koningin ontvangt maandag 10 december op paleis Huis ten Bosch Zijne Eminentie Adrianus kardinaal Simonis in afscheidsaudiëntie.

Kardinaal Simonis neemt zaterdag 8 december tijdens een pontificale hoogmis in de kathedrale kerk van Sint-Catharina in Utrecht afscheid als aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Op maandag zal hij een laatste afscheidsbezoek aan Hare Majesteit de Koningin brengen.
Provincie:
Tag(s):