maandag, 30. april 2007 - 14:41

Keermuur op Havendijk moet versterkt worden

Den Helder

Uit een onderzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gebleken dat de keermuur op de Havendijk versterkt moet worden.

De betonnen keermuur op de Havendijk, ter hoogte van het Defensieterrein heeft een belangrijke functie omdat deze deel uit maakt van de dijk die Den Helder beschermt tegen de Noordzee.

Om de versterkingswerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, moeten acht bomen uit de tuin van Defensie worden verwijderd. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Den Helder.

Op dit moment vindt onderzoek plaats of herplant van de bomen mogelijk is. Als dat het geval is, wordt geen gebruik gemaakt van de vergunning.
Provincie:
Tag(s):