donderdag, 21. juni 2007 - 17:06

Kennismaking loco-burgemeester Gerrit Krol met kinderburgemeester Sergio Postma

Leeuwarden

De kinderburgemeester is een ambassadeur van de kinderen uit Leeuwarden. Loco-burgemeester Gerrit Krol en kinderburgemeester Sergio Postma (12) hebben op vrijdag 22 juni om 12.30 uur een kennismakingslunch. De lunch vindt plaats op de kamer van de loco-burgemeester in het Stadhuis van Leeuwarden.

Sergio Postma van de Johan Willem Frisoschool werd op 10 mei gekozen tot kinderburgemeester van Leeuwarden tijdens de kinderraad. Gedurende een jaar is Sergio ambassadeur van de kinderraad en van alle kinderen in Leeuwarden. Samen met loco-burgemeester Gerrit Krol gaat Sergio langs een viertal basisscholen om te vertellen over de politiek en de kinderraad. Hun doel is om alle kinderen uit Leeuwarden kennis te laten maken met politiek én te vertellen dat kinderen zelf ook wat kunnen bereiken met de politiek.

Verder zal Sergio als kinderburgemeester:
• De opening/ ingebruikname verzorgen van de nieuwe speeltoestellen in de speeltuin van Gerard Dou samen met loco-burgemeester Krol. Dit zijn de speeltoestellen waarmee de Johan Willem Frisoschool de kinderraad 2007 heeft gewonnen;
• Bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn;
• De volgende kinderraaddag openen en de hamer aan de voorzitter geven.
Bij officiële ‘kindergelegenheden’ zal Sergio de speciale kinderraad-ambtsketting dragen. Deze ketting is gemaakt door de NHL.

De Kinderraad is een lessenserie voor de bovenbouw van het basisonderwijs over de gemeentepolitiek. Studenten van de Thorbecke Academie en de PABO's (NHL en CHN) hebben in opdracht van de griffie van de gemeenteraad van Leeuwarden deze lessenserie gemaakt waarmee de leerlingen kunnen kennismaken met de gemeente en de gemeenteraad van Leeuwarden. De lessen worden ook begeleid door de studenten.

De leerlingen maken aan het eind van de lessenserie een voorstel waarmee zij Leeuwarden leuker maken voor alle kinderen. Een groepje leerlingen van elke school presenteert in een Kinderraadsvergadering in de raadzaal van Leeuwarden hun voorstel aan alle deelnemers. Het winnende voorstel wordt door de gemeente gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):