zondag, 1. juli 2007 - 23:24

Kiekendief terug als symbool toerisme Flevoland

Lelystad

“Ik zie deze dag als het begin van een nieuwe fase in de toeristische ontwikkeling van Flevoland.� Met deze woorden verrichtte gedeputeerde Andries Greiner de officiële installatie van de Raad van Advies van de nieuwe toeristische promotieorganisatie Toerisme Flevoland op 27 juni jongstleden.

Meer dan 100 vertegenwoordigers uit het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven en andere belangstellenden waren aanwezig op het door de Provincie, door de Kamer van Koophandel en door Toerisme Flevoland gezamenlijk georganiseerde minicongres ‘Ruimte voor Recreatie!’. Er bleef geen stoel onbezet in de zaal van het recreatiepark Eemhof. De hoofdmoot van het programma was het toeristisch promotieplan 2008-2011 dat door Rinkje Tromp werd gepresenteerd, marketingmanager van Toerisme Flevoland. De vakantiebeurs, de 50+-beurs en de Duitslandcampagne zijn voor 2008 al geboekt, maar in het programma zitten keuzemogelijkheden die in overleg met de ondernemers worden ingevuld.

Veel interessante gegevens kwamen tijdens het congres aan de orde. Zo groeide de sector recreatie en toerisme in de periode 2000-2006 in Flevoland bovengemiddeld. In een vergelijking tussen de Flevolandse gemeenten en de rest van Nederland slaat Flevoland een uitstekend figuur.

Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst een jaarlijks terugkerende happening gaat worden, die ervoor moet zorgen dat een intensieve samenwerking van bedrijfsleven en overheid in de toeristische promotie van Flevoland gestalte krijgt.

In zijn slotwoord vroeg Andries Greiner aandacht voor een sinds lang bekend beeldmerk van Flevoland, de kiekendief, waardoor Flevolanders elkaar herkennen en reikte vervolgens aan alle deelnemers een sticker met de kiekendief erop en riep op om op alle auto’s weer de bekende kiekendiefsticker aan te brengen.
Provincie:
Tag(s):