dinsdag, 14. augustus 2007 - 15:59

Kijkoperatie scheepswrakken Almere

Almere

Op 22 augustus a.s. biedt de gemeente Almere de gelegenheid een uniek archeologisch onderzoek bij te wonen. Voor de eerste keer worden in Almere twee scheepswrakken onderzocht middels een kijkoperatie. Bij één van deze kijkoperaties zijn Almeerders en andere belangstellenden van harte welkom. Zij kunnen zien hoe de archeologen het wrak onderzoeken.

Medewerkers van RACM Lelystad en archeologen van ADC ArcheoProjecten voeren de kijkoperaties uit. Doel ervan is om vast te stellen hoe goed de schepen in de bodem bewaard zijn gebleven. RACM beslist dan wat er met de scheepswrakken gebeurt: behouden of niet. Als blijkt dat de schepen nog in goede staat zijn, worden extra beschermende maatregelen getroffen. De geplande nieuwbouwactiviteiten in Almere Poort maken het onderzoek noodzakelijk.

Rondleiding
De Open dag vindt plaats op 22 augustus van 12.00 tot 16.00 uur op de locatie naast het Topsportcentrum Almere in het nieuw te bouwen stadsdeel Almere Poort (Pierre de Coubertinlaan 7). Naast een kleine tentoonstelling in de pagodetent, worden rondleidingen en een demonstratie touwsplitsen gegeven. Ook is er een tekenwedstrijd voor kinderen t/m 12 jaar. Het terrein is goed te bereiken met fiets, auto en openbaar vervoer. Bezoekers kunnen parkeren bij het Topsportcentrum.

Bodemarchief
In Almere zijn ruim twintig wrakken van schepen bekend uit de 14e tot 20e eeuw. Er wordt geprobeerd die wrakken, waar mogelijk, in de bodem onder het grondwater te bewaren; zo liggen ze het best beschermd. Daardoor kan ook in de toekomst onderzoek plaatsvinden, met meer kennis dan nu, of met verbeterde technieken. Maar verstoringen in de omgeving zoals het verlagen van het grondwater of bouwactiviteiten vormen een bedreiging voor het bodemarchief.

Meer weten over archeologie of over de kijkoperaties? Kijk hier.
Provincie:
Tag(s):