woensdag, 21. november 2007 - 8:33

Kijkoperaties niet zonder risico's

Groningen

patiëntveiligheid bij kijkoperaties is onvoldoende gewaarborgd. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar rapport 'Risico's minimaal invasieve chirurgie onderschat.' De IGZ ziet reden tot grote zorg.

Uit het onderzoek onder de vakgroepen heelkunde en gynaecologie in 92 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat er geen landelijk kwaliteitssysteem bestaat voor toepassing van de techniek. Er zijn geen landelijke bekwaamheids en opleidingseisen. In 90% van de ziekenhuizen ontbreken goede richtlijnen voor controle op het onderhoud. Daardoor is de optische en elektrische veiligheid tijdens kijkoperaties niet gegarandeerd. Operateurs kunnen tijdens een kijkoperatie onbedoeld schade maken in het lichaam op een plek die ze niet kunnen zien.

Een complicatieregistratie is in veel ziekenhuizen onvoldoende. Waar die wel plaatsvindt zegt 30% van de vakgroepen de complicaties en behandelresultaten niet te evalueren.

De IGZ wil dat wetenschappelijke verenigingen, gynaecologen, chirurgen en ziekenhuisbesturen binnen enkele maanden orde op zaken stellen. Vanaf 1 juli 2008 zal de inspectie toetsen of alle ziekenhuizen voldoen aan de vereiste voorwaarden om veiligheid voor patiënten te waarborgen en onnodige risico's te vermijden.
Provincie:
Tag(s):