woensdag, 9. mei 2007 - 9:11

Kinderen fietsen zichzelf naar verkeersdiploma

Bolsward

Deze week zullen 507 leerlingen van 30 basisscholen uit de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Wûnseradiel en Littenseradiel deelnemen aan de praktische verkeersproef 2007. Op donderdag 19 april namen de groepen 7 en 8 van de scholen al deel aan het theoretisch verkeersexamen. Nu volgt de praktijk: op de fiets door Bolsward.

Door de binnenstad van Bolsward is door middel van pijlen op het wegdek een fietsroute uitgezet die de leerlingen in tweetallen mogen fietsen. Het fietsen van de route neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Er wordt om de anderhalve minuut gestart vanaf het politiebureau aan de Franekerstraat te Bolsward.

De leerlingen passeren op de route zeven controleposten, die gesitueerd zijn nabij een aantal ‘moeilijke’ verkeerspunten. De controlepost Marnezijl wordt uit veiligheidsoverwegingen door twee politiemensen bemand. De overige zes controleposten worden bemand door vrijwilligers. Dat zijn meestal ouders van deelnemende kinderen, die voor het dagdeel dat de kinderen de proef doen, meehelpen als vrijwilliger.

Naast de fietsproef krijgen de leerlingen ook een presentatie over groot verkeer ‘in en bij’ een grote vrachtwagen. Hierbij wordt onder andere aandacht geschonken aan de dode hoek van vrachtwagens waar kinderen op moeten letten als ze bij een vrachtwagen lopen of fietsen. Deze presentatie wordt verzorgd door de chauffeursvereniging Fryslân.

Na het afleggen van de proef is er onder het toeziende oog van de politie en Veilig Verkeer Nederland gelegenheid om de fietsen te laten controleren en deze te laten voorzien van een postcode. Tevens ontvangt iedere deelnemer een aardige attentie.
Provincie:
Tag(s):