woensdag, 21. februari 2007 - 8:42

Kinderen maken enge plekken in Delft leefbaar

Delft

In Delft hebben 220 leerlingen van in totaal vier scholen zich enkele weken helemaal gericht op het thema veiligheid. Onder begeleiding van studenten van INHOLLAND zijn lessen over veiligheid gegeven, hebben de leerlingen in de wijk foto's gemaakt van onveilige plekken en hebben zij hun wensen en ideeën verbeeld op abriposters.

Deze zijn deze week in bushok! jes in de wijk te bewonderen. De gemeente Delft is vol enthousiasme over het project. Burgemeester Verkerk heeft aangegeven er alles aan te willen doen om de wensen over veiligheid ook daadwerkelijk te realiseren en tijdens de afsluitende bijeenkomst hebben verschillende medewerkers concrete toezeggingen gedaan.

Op dit moment zijn in Den Haag nog eens 8 scholen met het project bezig. Voor Halt Hollands Midden Haaglanden is De Wenswijk een project waarin zij preventief kunnen werken aan de veiligheid en sociale cohesie in een wijk en niet alleen achteraf straffen uitdelen. Het project krijgt geld van Fonds 1818, stichting Kinderpostzegels, stichting van Ommeren de Voogt en het Oranjefonds.
Provincie:
Tag(s):