maandag, 20. augustus 2007 - 22:07

Kinderopvang in schoolgebouwen

Hilvarenbeek

Vanaf dit schooljaar zijn scholen verplicht om buitenschoolse opvang (bso) te organiseren als ouders daarom vragen. Een aantal scholen in Hilvarenbeek bekijkt de mogelijkheden om bso aan te laten bieden in of bij het eigen schoolgebouw. Schoolbesturen die ruimten in hun gebouwen willen verhuren voor dit doel, hebben echter toestemming nodig van het gemeentebestuur.

Om alle verzoeken op dezelfde wijze te kunnen beoordelen en vooraf duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden, heeft het college een beleidslijn vastgesteld voor verhuur door schoolbesturen van ruimten voor kinderopvang. De beleidslijn wordt besproken met de schoolbesturen en de organisaties voor kinderopvang in de gemeente.

Het college stemt in met het verzoek van schoolbestuur ‘De Oude Vrijheid’ om ruimte in basisschool De Doelakkers te mogen verhuren aan Stichting Kinderopvang op Maat (KOM).
Provincie:
Tag(s):